SLUŽBENE STRANICE TZ DRAŠNICE

SPOJ MORA I PLANINE

Our story

Povijest

Župa pripada općini Podgori u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mjesto Drašnice (Dračnice), smješteno u uvali Svetoga Križa, spominje se prvi put u turskom dokumentu 1523. godine. Selo je postojalo i prije, što potvrđuju srednjovjekovni stećci i ostaci sarkofaga iz rimskog doba. Župa je od starine imala dva naselja, ono ispod brda i drugo pri moru, zvano Kraj. Selo pri moru, uz crkvu sv. Jure, vjerojatno je postojalo i u srednjem vijeku. Tu su se g. 1563. sklonili franjevci iz Hercegovine s nekoliko obitelji. Oni su prihvatili pastorizaciju sela pa i kasnije kad su prešli u Živogošće.
Župna crkva sv. Jurja i Bezgrješnog Začeća u zaselku Kraj građena je na temeljima stare crkve od 1971. do 1976. god., prema projektu arh. Ante Rožića. To je modrena betonska građevina centralnog tlocrta, s prelomljenim krovom prema unutrašnjosti. Crkva je niskogradnja, bez zvonika, a zvona se nalaze na željeznoj konstrukciji s južne strane crkve. God. 1989./90. na njoj su obavljeni opsežni radovi: crkva je izvana i iznutra ožbukana, montirana je nova prozirna kupola na krovu, obnovljeni su zatvori, izmijenjena je električna instalacija i preuređen sakristijski prostor. God. 1995. nabavljen je kip sv. Roka, a g. 1996. sv. Ante. God. 2000. crkva je klimatizirana. God. 2002. restaurirana je slika Bogorodice s Djetetom na kojoj se nalaze sv. Katarina, sv. Barbara i sv. Nikola, ulje na daski, veličine 100×120, rad Filipa Naldija (XVIII. st.). God. 2003. restaurirana je slika sv. Jurja na platnu (u vrhu slike je Gospa s Djetetom a sa strane sv. Franjo i sv. Nikola), veličine 150×250, a g. 2004. restaurirana je
lika na platnu Kamenovanje sv. Stjepana, u gornjem dijelu slike je Bog Otac, Sin Isus s križem i golubica – znak Duha Svetoga, (XIX. st.), veličine 110×170.
Crkva je podignuta na temeljima stare crkve sv. Jure koja se spominje g. 1523. u turskom dokumentu kao crkva koja je odavno postojala. Moguće je čak i XV. st., a posvetio ju je g. 1679. fra Petar Soljanin, biskup sofijski. God. 1745. sagrađena je nova, barokna, ali je g. 1749. oštećena od potresa. Stoga je g. 1801. obnovljena. Međutim, g. 1962. potres ju je srušio do temelja.
Oko crkve je groblje. Tu je bilo i srednjovjekovno groblje o čemu govori nekropola stećaka. Tu su i rimski sarkofazi (pod državnom zaštitom (24/74-66, reg. br. 17), što svjedoči da je mjesto bilo naseljeno još prije Hrvata.
Stara župna crkva sv. Jurja izgrađena je g. 1891. u sredini Sela. To je jednobrodna kamena građevina sa zvonikom na preslicu za dva zvona. Teško je oštećena od potresa g. 1962. Dugo je propadala. Tek 2001. god. obnovljen joj je krov i preslica za dva zvona. Postavljeno je staro zvono sv. Jure koje je bilo pod ruševinama gotovo 40 godina. God 2003. postavljeni su novi prozori čime je crkva zaštićena od daljega propadanja. Predstoji unutrašnja obnova.
Crkvica sv. Stjepana na Koledniku sagrađena je od hercega Stjepana Vukče kad je g. 1466. prolazio kroz Drašnice za Dubrovnik, o čemu svjedoči natpis koji se danas čuva u Muzeju hrvatskih starina u Splitu. Crkva je jednobrodna građevina s četverokutnom izduženom apsidom i bačvastim svodom. Navrh pročelja je zvonik na preslicu za jedno zvono. Na oltaru je bila Svečeva slika na drvu, rad fra Petra Pavla Kunca iz 1801. godine. Danas je to ruševina od koje su ostale samo zidine.

drasnice